DOWNLOAD HIER UW DOCUMENTEN EN LEES WELKE PROCEDURE TE VOLGEN

ONGEVALLENFORMULIEREN

Wat te doen bij een sportblessure

Deze procedure geldt enkel voor sportongevallen OP HET VELD.

Een formulier “aangifte van ongeval_kbvb” vragen aan uw trainer of afgevaardigde of via de link zelf downloaden.

De voorzijde van dit formulier dient ingevuld te worden door de behandelde geneesheer, waarna het BINNEN DE 10 DAGEN  aan de jeugdsecretarissen of secretaris moet worden  overgemaakt wordt, voorzien van een KLEVERTJE VAN UW ZIEKENFONDS

Uw speciale aandacht wordt gevestigd op de te volgen procedure bij kine- of fysiotherapeutische zittingen. Gelieve in dat geval eerst contact op te nemen met de jeugd- of hoofdsecretaris

De secretaris maakt de gegevens over aan de KBVB waarna deze laatste een dossiernummer toekent en een “genezingsattest” overmaakt.

 

Volgende documenten dient u bij te houden  om een gedeelte van uw kosten te kunnen terug krijgen:

Behandelingsattest van uw kinesist. Iedere datum moet afzonderlijk genoteerd worden op het getuigschrift voor verstrekte hulp.

Kosten van medicatie: briefje in te vullen door uw apotheker bij afhalen medicatie.

Bij hospitalisatie: originele ziekenhuisfactuur.

Bij doktersbezoek: verschilstaat vragen bij afrekening visites in ziekenfonds.

Bij genezing:

Het “genezingsattest” laten invullen door de behandelende arts of Uw geneesheer.

Het genezingsattest en de kosten die ten uwen laste blijven na tussenkomst ziekenfonds bij de jeugdsecretarissen of secretaris binnenbrengen. Laatstgenoemde stuurt dit door naar KBVB.

Wanneer de eindafrekening terugkomt van de KBVB wordt de speler uitbetaald door de penningmeester.

ER MAG GEEN ENKELE SPELER DEELNEMEN AAN EEN WEDSTRIJD VOORALEER HIJ GENEZEN VERKLAARD IS !!!!

Klik hier om het formulier te downloaden

Wat te doen bij schade of ongeval.

Deze procedure geldt enkel voor ongevallen NAAST HET VELD, die niet het voetbalspel zelf betreffen.

Een schadeformulier  vragen aan uw trainer of afgevaardigde of via de link zelf downloaden en dit document zo snel mogelijk ingevuld terugbezorgen aan de (jeugd)secretaris of via mail info@clubroeselare.be .

BELANGRIJK :
* Alle gegevens van het slachtoffer moeten correct en nauwkeurig worden ingevuld ( naam, adres, telefoonnummer en mailadres).
* Klaar en duidelijk omschrijven hoe het ongeval is gebeurd.
* Indien van toepassing de achterzijde onmiddellijk door de behandelende arts, huisarts, spoeddienst of specialist laten invullen.

De wedstrijden voor de jeugdcategorieën worden gespeeld in specifieke wedstrijdformats. Deze formats werden gebundeld in handige overzichten:

2v2

3v3

5v5

8v8

11v11