Huishoudelijk reglement

Gedrag

Met de medespelers vormen we één team en sluiten we niemand uit.
We benaderen elkaar te allen tijde op een positieve manier.
Iedere speler gedraagt zich correct ten opzichte van medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, begeleiders, trainers en het publiek.
We zijn steeds beleefd én letten op ons taalgebruik.

We drinken geen alcohol en roken niet eenmaal we binnen het voetbalcomplex zijn.

We hebben respect voor de infrastructuur, dit zowel voor de eigen als die op verplaatsing.

Bij aankomst op training of op de wedstrijden geef je de trainer en afgevaardigde een hand = een vorm van respect.

Hygiëne en gezondheid

We douchen ons na elke training en wedstrijd. Het liefst gebruiken we hiervoor doucheslippers. Een douche na het sporten heeft niet alleen hygiënische redenen. Wie bezweet blijft rondlopen, zorgt ervoor dat het zout via de huid in de spieren kan dringen, en dat verhoogd dan weer de kans op blessures.

Voetbal is niet altijd de enige sport die we doen. Doen we een andere sport, dan melden we dat aan de trainer.

Uitrusting

Elke speler verplicht er zich toe de door de club voorgeschreven sportuitrusting te dragen. Bij wedstrijden is iedereen aanwezig in zijn training van Club Roeselare. Het zijn de sponsors van deze uitrusting die mede mogelijk maken dat iedereen kan voetballen.

We dragen zelf zorg voor onze uitrusting. Voetbalschoenen worden buiten gereinigd.

We zorgen ervoor dat we onze uitrusting makkelijk herkennen. Naamtekenen of eigen teken aanbrengen is het best.

De voetbaltruien en broeken worden verdeeld door de kapitein of door de afgevaardigde. Deze worden na de wedstrijd terug gelegd volgens de richtlijnen van de kapitein of afgevaardigde.

Je trainingskledij dient aangepast te worden aan de weersomstandigheden korte broek als het sneeuwt is alleen maar aan komedies besteed.

Tijdens de wedstrijd

Doe kettinkjes, horloges en andere voorwerpen die voor een ander en ook voor jezelf gevaar op kunnen leveren af.

Waardevolle voorwerpen heb je mee op eigen risico.

Het dragen van beenbeschermers is verplicht op wedstrijden en trainingen.

Tijdens de wedstrijden kousen omhoog en trui in de broek.

Gekwetste of geschorste spelers worden verondersteld hun ploeg te komen aanmoedigen.

Stiptheid

Afmelden voor een wedstrijd moet tot de uitzonderingen behoren. Indien dit toch voorkomt, doe het dan ruim van tevoren bij je eigen trainer.

Iedere speler dient op tijd op de training ( min. een kwartier op voorhand) te zijn en ook op de wedstrijden(volgens de afspraken met de trainer).

Bij aankomst op training of wedstrijd, houden we ons aan de gemaakte afspraken.

Niet deelnemen aan trainingen kan je deelname aan de wedstrijden in het gedrang brengen. We rekenen er op dat je twee keer komt trainen.

Voetbal mag dan een goedkope sport zijn, de inkomsten van het lidgeld zorgt mede voor de goede werking. Ook hier rekenen we er op dat iedereen zijn lidgeld tijdig betaald. Zo vermijden we oeverloze en nutteloze discussies.

Ouders

Ouders die hun kind afzetten, wachten tot men zeker is of de training of wedstrijd wel doorgaat.

Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamer, uitgezonderd voor de categorieën duiveltjes (voor hulp bij het aankleden).

Het ophalen thuis of terugbrengen van een speler door de trainer of begeleider zal een uitzondering zijn.

Van ouders wordt verwacht dat ze hun kinderen op een sportieve en positieve manier aanmoedigen, alsook respect tonen voor de tegenstanders en scheidsrechter.

Steun jouw kind ook bij mindere prestaties.

Het bezoeken van zoveel mogelijk wedstrijden is een aanmoediging voor de speler. Laat echter de coaching over aan de trainer want anders weten de spelers niet meer waar ze aan toe zijn.

Charter voor ouders

Wij eisen een sportief en gedisciplineerd gedrag van zowel onze spelers, trainers, afgevaardigden, begeleiders en medewerkers. Zij zijn lid van onze club. Dit gedrag verwachten wij echter ook van ouders, familie en vrienden van onze jeugdspelers. Iedereen is steeds van harte welkom op de terreinen van Club Roeselare, laat dit duidelijk zijn. Toeschouwers op de terreinen maken deel uit van onze familiale uitstraling. Naar onze jeugdspelers toe heeft het tonen van het goede voorbeeld door ouders, familie en vrienden meer effect dan 1.000 woorden op papier. RESPECT wordt binnen de jeugdopleiding van Club Roeselare dan ook met hoofdletters geschreven.

Hierna volgen de spelregels voor ouders wiens kind bij Club Roeselare speelt.

 • Geef het goede voorbeeld
 • Dwing ze nooit om jouw ambities waar te maken.
 • Moedig de kinderen aan en geef voorrang aan hun sport.
 • Zorg voor positieve ervaringen. Ondersteun ze met het aanmoedigen.
 • Help de kinderen vertrouwen te krijgen.
 • Laat ze voetballen op hun eigen niveau. Help ze om realistische doelen te stellen.
 • Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk. Maak hen duidelijk dat voetbal meer is dan “winnen” of “verliezen”. Er is ook nog gezondheid, vriendschap, uithouding, durf, samenwerking, enz.
 • Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk zijn als een overwinning.
 • Applaudisseer voor goed spel zowel van jouw kinderen als die van de tegenstrever.
 • Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders/begeleiders en scheidsrechters.
 • Blijf positief, ook na verlies. Kleineer of schreeuw nooit.
 • Behandel de scheidsrechter altijd met respect.
 • Laat je waardering voor de trainer blijken.
 • Laat de kinderen zelf prestatienormen bepalen.
 • Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.
 • Help jouw kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze te ontwikkelen. Ook hier geef je zelf het goede voorbeeld.
 • Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen.
 • Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich nooit met het spel.
 • Geniet van het feit dat jouw kinderen gezond zijn en sport kunnen beoefenen.
 • Ouders dienen hun kinderen optimaal te ondersteunen
  • Steunen bij tegenslagen
  • Relativeren van goede prestaties
  • Zorgen voor een gezonde, regelmatige leefwijze, goede voeding en voldoende nachtrust
  • Bezoeken van zoveel mogelijk wedstrijden.
 • Sancties bij niet naleving regels
  • In eerste instantie wordt de speler ingevolge de houding van de ouder(s) een schorsing opgelegd. Deze sanctie wordt door middel van brief bekend gemaakt.
  • Bij herhaling van het niet naleven van de gedragsregels kan worden overgegaan tot het opleggen van een verbod om trainingen en/of wedstrijden bij te wonen.

Worden bovenstaande regels niet nageleefd, dan is uitsluiting de definitieve stap!